Projekty

Informujemy, że "POLSTAL" Zakład Produkcyjny Materiałów Budowlanych - Dudek Wojciech realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wyników wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii odprężania i prostowaniach blachy z kręgu w celu kompleksowego udoskonalenia oferty wnioskodawcy w zakresie pokryć dachowych”.


Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1851/19-00
Wartość projektu: 10 203 000,00 zł
Kwota dofinansowania 5 999 980,00 zł 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Celem projektu jest wdrożenie unikatowej własnej technologii opracowanej w drodze przeprowadzonych przez Beneficjenta prac badawczo-rozwojowych i na jego zlecenie przez Politechnikę Częstochowską. Przedmiotowa technologia dotyczy sposobu odprężania i prostowania blach rozwijanych z kręgu przeznaczonych do produktów z blachy odwijanej z kręgu: blachodachówki modułowej, panelu dachowego na rąbek, panelu dachowego płaskiego, sztachet, gąsiorów do blachodachówki, systemów rynnowych oraz arkuszy blachy.


Planowanymi efektami projektu są: Zwiększenie bezpieczeństwa pracy w zakładzie-dzięki większej automatyzacji i robotyzacji procesu produkcji.
Zwiększenie szczelności i estetyki wyrobów.
Zwiększenie żywotności pokrycia dachowego.
Poprawa konkurencyjności ,zwiększenie atrakcyjności oferty.

Wyróżnienia i nagrody
Biuro obsługi klienta
22-400 Zamość
ul. Strefowa 6a
tel.: 501 945 053;
501 945 037;
501 945 019;
sklep@polstal.com.pl

Godziny otwarcia:
pn.- pt.: 7:00 - 17:00
sobota: 7:00 - 13:00
Oddział Zamość:
ul. Młyńska 33
tel./fax: 84 639 00 52
sklep@polstal.com.pl

Godziny otwarcia:
pn.- pt.: 7:00 - 17:00
sobota: 7:00 - 13:00